Աղետների ռիսկի նվազեցումը, արտակարգ իրավիճակների պատրաստվածությունը, շրջակա միջավայրի պաշտպանությունն ու զարգացումը այս ոլորտի գլխավոր նպատակներն են: Սակայն մեր գործում աղետային արտակարգ իրավիճակ է համարվում նույնիսկ 1 ծառահատումը կամ 1  կենդանու կորուստը: Այս ամենի ռիսկերի նվազեցման համար մենք ունենք ուսումնասիրության և փորձաքննության այնպիսի ծրագիր,որը նմանատիպ դեպքերի հայտնաբերման դեպքում ընդհուպ կարող է կիրառել դատական միջնորդության հայց:

Բնապահպանության ոլորտում մեր նպատակներն են՝

  • Կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների և բուսականության վերացման կանխարգելումը:
  • Սողանքային և կոռոզիայի ենթարկված բնական տարածքների ֆիքսումն ու վերակառուցումը,հասարակությանն ու կենդանիներին վնասվածքներից և կորուստներից ապահովագրելու նպատակով:
  • Շրջակա միջավայրի արհամարհման արդյունքում առաջացած աղետների կանխարգելումը,վերականգնումն ու աջակցությունը:
  • Օդի և ջրի աղտոտվածության կանխարգելումն ու վերականգնում:

ԻՄԱՆԱԼ ԱՎԵԼԻՆ ՇՐՋԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈւԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ԻՄԱՆԱԼ ԱՎԵԼԻՆ ՎՏԱՆԳՎԱԾ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԵՎ ԲՈւՍԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ  ՄԱՍԻՆ

Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են  2018 © ՆՔՁ

 .